KVM

Bij de aanleg of het onderhoud van kabels en leidingen wilt u als aannemer, netbeheerder of nutsbedrijf natuurlijk geen risico’s nemen met de kwaliteit, veiligheid en milieutechnische vraagstukken van het uit te voeren werk. Onze experts beschikken over alle kennis en ervaring om u op maat te adviseren en begeleiden op het gebied van deze drie essentiële disciplines die komen kijken bij het realiseren van ondergrondse netwerken. Lees verder of neem direct contact op om samen te werken, wij zijn altijd beschikbaar en overal bereikbaar.

Betrouwbaar
Onafhankelijk
Veilig
Milieubewust

Kwaliteit

Om de kwaliteit van uw werk te garanderen en inzichtelijk te maken, is het belangrijk om aan de hand van een gedegen kwaliteitsplan, volgens vaste procedures te werken. Sterker nog, voor het behalen en behouden van verschillende certificaten is het een vereiste. Als kennispartner ondersteunen, begeleiden of ontzorgen onze experts u graag bij het implementeren en/of verbeteren van het kwaliteitsplan. In grote lijnen ziet dit er als volgt uit:

• Strategische verbetercyclus (analyse en advies)
• Processen/systemen beschrijven en vastleggen in een handboek
• Monitoring d.m.v. het organiseren en/of begeleiden van zowel interne als externe audits

Zo voldoet u aan alle normeisen om de gewenste kwaliteit te waarborgen én bijbehorende certificaten te behalen en onderhouden.

Veiligheid

Iedereen, zowel uitvoerend personeel als eindgebruikers, wil ’s avonds weer veilig en gezond thuiskomen. Het kunnen faciliteren van een veilige omgeving, waarbij de veiligheid is gewaarborgd, is dan ook voor opdrachtgevers een belangrijk selectiecriterium. Het aantonen van stappen op de Veiligheidsladder is dan ook geen overbodige luxe. De veiligheidskundigen van Infra Kennis helpen u om het bewustzijn van het belang van veiligheid structureel in uw bedrijfsprocessen te integreren. Wij ondersteunen u bij het schrijven van Veiligheids- en Gezondheidsplannen (V&G-plan) met adviezen en maatregelen om veilig te werken. Dit kan zowel op projectbasis als bedrijfsmatig uitgevoerd worden. Ook kunnen wij u begeleiden bij het uitvoeren van werkplekbezoeken, waarbij u aan de hand van observatierondes in gesprek gaat met uw medewerkers over veilig gedrag.

Milieu: bodem

Werkzaamheden in de wereld van infratechniek hebben een grote impact op onze omgeving. Met het oog op de lange termijn is het belangrijk om naast kwaliteit en veiligheid, ook verantwoordelijkheid op het gebied van duurzaamheid en milieu te nemen. Huidige wet- en regelgeving vereist dat er geen risico’s worden genomen op het gebied van vervuiling. Als er risico’s zijn voor mensen, moet de CROW400 gevolgd worden. Bij risico’s op milieuverontreinigingen, de BRL7000. Vaak ook zijn er risico’s voor beide.
Bij Infra Kennis hebben wij alle deskundigen in huis om u op basis van bodemonderzoek te adviseren, zowel tijdens de werkvoorbereiding als tijdens de uitvoering.

• Kwaliteitsverantwoordelijke Persoon (KVP’er, moet altijd betrokken zijn: BRL 7000 certificering)
• Deskundig Leidinggevende Projecten (DLP)
• Register Leidinggevende Projecten (bevoegd tot meten giftige stoffen) (R-DLP)

Naast het begeleiden van de werkzaamheden, geven we ook trainingen om uw medewerkers goed voor te bereiden op het werken in verontreinigde grond.

Daarom Infra Kennis

Al onze experts hebben jarenlange ervaring in het vak, zijn vaak zelf ook in het werkveld ‘buiten’ actief geweest en spreken dus de taal van de infrasector. Als gelijkwaardige kennispartner begrijpen wij dus letterlijk en figuurlijk wat er gevraagd wordt. Met deze specialistische kennis onderscheiden wij ons van andere, meer generieke dienstverleners op het gebied van kwaliteit, veiligheid en milieu.

Ontdek ook onze andere expertises

Contractmanagement

Met Contractmanagement van Infra Kennis profiteert u van jarenlange expertise met contracten en bestekken.

Engineering

Professionele engineering is van essentieel belang voor een kwalitatieve en efficiënte uitvoering van infraprojecten.

Kosten begroting

Het opstellen van kostprijsbegrotingen is onmisbaar om te bepalen of een project rendabel uitgevoerd kan worden.

Tenderadvies en Projectmanagement

Met tendermanagement op maat helpen wij u een tender in te sturen die aan alle eisen en voorwaarden voldoet.

WV-Schap

Werkverantwoordelijkheid is onder andere onmisbaar om de veiligheid van de monteurs te kunnen garanderen.